2020-01-02 15:55:50

OBAVIJEST

Dana, 7. siječnja 2020. počinje 2. polugodište.

2. i 4. razredi su u prijepodnevnoj smjeni.

11. siječnja 2020. bit će radna subota za maturante po rasporedu za ponedjeljak.


Ekonomska i upravna škola Osijek