2020-05-19 16:50:16

OBAVIJEST MATURANTIMA

PREDAJA ZAVRŠNOG RADA

Sukladno Vremeniku izradbe i obrane Završnog rada, dana 1. lipnja 2020. (ponedjeljak), slijedi predaja pisanog dijela Završnog rada u ljetnom roku školske godine 2019./2020. u tri primjerka (spiralni uvez).

U nastavku pročitajte upute i raspored o načinu predaje završnih radova.

Slijedom novonastale situacije, uzrokovane COVIDOM -19, učenici će prilikom predaje Završnog rada, morati poštivati mjere zaštite, propisane od strane HZJZ.

Dezinficirati ruke prilikom ulaska u školu, nositi zaštitne maske i rukavice, te držati razmak od 2 m između pojedinih osoba.

Organizirali smo predaju Završnog rada na dva ulaza u školu, kako bi smanjili kontakte učenika.

Pisani dio Završnog rada, predavati će se :

ulaz Trg Sv. Trojstva 4 (glavni ulaz VZ) – Završne radove primati će profesorica Dunja Novak ulaz Franjevačka ulica (stražnji ulaz VZ) – Završne radove primati će gđa Nevenka Rimac

ZAVRŠNI RADOVI PREDAJU SE PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

4. a razredni odjel – ulaz Trg Sv. Trojstva 4

9.30 – 10.00 sati

4.b razredni odjel – ulaz Trg Sv. Trojstva 4

10.05 – 10.35 sati

4.c razredni odjel – ulaz Trg Sv. Trojstva 4

        10.40 – 11.10 sati

4.d razredni odjel – ulaz Trg Sv. Trojstva 4

11.15 – 11.45 sati

4. e razredni odjel – ulaz Franjevačka ulica

9.30 – 10.00 sati

4.f razredni odjel –  ulaz Franjevačka ulica

10.05 – 10.35 sati

4.g razredni odjel – ulaz Franjevačka ulica

        10.40 – 11.10 sati

4.h razredni odjel – ulaz Franjevačka ulica

11.15 – 11.45 sati

 

MATURANTI,  BUDITE ODGOVORNI !

 

 

 

 


Ekonomska i upravna škola Osijek