Ponavljanje - sklopovlje i sastav računala

Kviz s ponuđenim odgovorima

Odaberite točan odgovor za svako pitanje.