MS Power Point

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   animacijskih      Dizajnom      Izgled      jednog      kartice      natuknice      prezentacija      prezentiranje      razmještaj      slajdove      uređivanje   
Programi za izradu omogućuju stvaranje, prezentacije i .
Na pišemo samo , a ne cijele rečenice ili odlomke.
Svaka prezentacija sastoji se od ili više slajdova.
slajda sadržava oblikovanja i objekata na slajdu.
se uređuje pozadina, izgled, boja i veličina slova na svim razinama.
Za dodavanje i uređivanje efekata upotrebljavaju se naredbe s Animacije